دانشجو به عنوان مدرس

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
چرا دانشجو به‌عنوان مدرس؟
در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، از دیرباز دانشجویان سال بالاتر مسئولیت بخشی از آموزش دانشجویان دیگر را بر عهده داشتند. در راستای احیای این سنت حسنه، دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برنامه "دانشجو به‌عنوان مدرس" را طراحی نمود که با شعار"باهم می‌آموزیم باهم تغییر می‌کنیم"، از ابتدای مهرماه 1395 در دانشکده پزشکی آغاز گردید. این دانشجویان جهت ایفای نقش تسهیلگر در جلسات یادگیری مبتنی بر مسئله، یادگیری مبتنی بر تیم،کلاس وارونه، تدریس دروس عملی، معاینه فیزیکی همتا، راندها و جلسات کار در گروه کوچک تربیت می‌شوند. یادگیری فعال، اصول ارائه بازخورد، سخنرانی مؤثر و فن بیان، بازاندیشی، اصول هدف نویسی و مهارت ارتباطی بین استاد و دانشجو و اصول تسهیلگری در گروه کوچک، نحوه تدریس دروس عملی در دوره دانشجو به‌عنوان مدرس آموزش داده می‌شود.


 اهداف برنامه
این برنامه دو هدف اصلی دارد:
فراهم کردن فرصت یادگیری و ارتقای توانمندی دانشجویان پزشکی در آموزش پزشکی
استفاده از دانشجویان توانمند و علاقه‌مند درزمینهٔ آموزش با هدف ارتقای کیفیت یاددهی- یادگیری

همکاری تسهیلگران
اعضای هیات‌علمی/گروه‌های آموزشی که تمایل به همکاری این دانشجویان در فرایند تدریس‌ دارند با شماره زیر تماس حاصل نمایند.
​ 02188973670 داخلی 3 و 7 واحد یاددهی- یادگیری
این فرم به منظور درخواست همکاری تسهیلگران در فرایندهای آموزشی گروه/ بخش در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران طراحی شده است. لطفا موارد درخواستی را تکمیل و به همراه یک نامه خطاب به مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی ارسال نمایید. برای دریافت فرم بر روی لینک زیر کلیک نمایید. 
لینک دریافت فرم