یادگیری مبتنی بر تیم

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
کارگاه "یادگیری مبتنی بر تیم"
با توجه به لزوم آشنایی دانشجویان با روش یادگیری مبتنی بر تیم و توجیه آنان نسبت به اهمیت و مراحل روش یادگیری مبتنی بر تیم، کارگاه یادگیری مبتنی بر تیم در اولین هفته ورود دانشجویان به دانشگاه برگزار می‌شود.

اهداف کارگاه
آشنایی با روش یادگیری مبتنی بر تیم و اهمیت آن 
درک مراحل اجرای روش یادگیری مبتنی بر تیم
توجیه دانشجویان قبل از اجرای روش یادگیری مبتنی بر تیم

نحوه اجرا
این کارگاه با روش یادگیری مبتنی بر تیم برگزار می‌شود و دانشجویان مراحل اجرای این روش را به‌صورت کاملاً عملی تمرین می‌کنند. در ابتدا دانشجویان در تیم‌های 7-9 نفره تقسیم می‌شوند. سپس راهنمای اجرای روش یادگیری مبتنی بر تیم از طریق سایت در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد تا مطالعه کنند. ابتدای کارگاه پس از یک سخنرانی کوتاه، آزمون‌های آمادگی فردی و تیمی برگزار می‌شود. سپس سناریو ارائه می‌شود و دانشجویان در تیم با همفکری هم مساله ارائه شده را حل می‌کنند. درنهایت به ارزیابی همتایان و ارائه بازخورد می‌پردازند.