حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
کارگاه چگونه در تیم باهم کارکنیم؟
در کنار استفاده از روش‌های یادگیری فعال و تعاملی برای یادگیری مهارت‌های کار تیمی، لزوم آموزش آشکار دانشجویان در مورد این مفهوم، گنجاندن این کارگاه در برنامه آموزشی دانشجویان را پررنگ نمود.

اهداف کارگاه
آشنایی با مفهوم تیم و ویژگی‌های آن
درک مراحل شکل‌گیری یک تیم و چالش‌های آن
آشنایی بااهمیت تعریف نقش و همکاری تیمی

نحوه اجرا
 این کارگاه در حال حاضر به‌صورت سالانه در ترم یک یا دو برای دانشجویان پزشکی برای تمرین مهارت‌های کار تیمی برگزار می‌شود. هر یک از شرکت‌کنندگان نقشی دارند که به‌صورت قرعه‌کشی بین آن‌ها تقسیم می‌شود. هر یک از اعضای تیم از عنوان نقش دیگران باخبر است اما از جزییات نقشی که از دیگران خواسته‌شده اطلاعی ندارد و درباره نقش خود نیز با آن‌ها صحبت نمی‌کند. در پایان کار گروهی، اعضای تیم به‌نقد عملکرد خود و راهکارهای ارتقای آن می‌پردازند. تیم باید با استفاده از متریالی که در اختیار دارد پلی بسازد. در حین انجام این فعالیت اهمیت تعامل صحیح و تعریف نقش‌ها را تمرین می‌کنند.