جایگاه علوم پایه در حرفه پزشکی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
کارگاه "جایگاه علوم پایه در حرفه پزشکی"
دانشجویان پزشکی عموماً از کاربرد علوم پایه در رشته پزشکی آگاه نیستند و به همین دلیل انگیزه زیادی برای مطالعه آن ندارند. بازخوردهای رسمی و غیررسمی دانشجویان پزشکی نشان می‌دهد که عموماً این دوره را غیرضروری و غیرکاربردی ارزیابی می‌کنند. این درحالی است که علوم پایه نه‌تنها برای تفسیر علائم و حل مسائل بالینی به دانشجویان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند برای ارائه راهکارهای درمانی جدید و مؤثرتر در درمان بیماری‌ها نیز کاربرد داشته باشد. کارگاه جایگاه علوم پایه در حرفه پزشکی باهدف ایجاد انگیزه مطالعه و درک اهمیت دوره علوم پایه برای دانشجویان پزشکی با روش یادگیری مبتنی بر مساله طراحی شده است.

اهداف
آشناسازی دانشجویان با جایگاه علوم پایه در حرفه پزشکی
ایجاد انگیزه مطالعه دروس علوم پایه بین دانشجویان

نحوه اجرا
کارگاه با معرفی برنامه و تشکیل تیم‌های دانشجویی و معارفه تیم‌ها و دانشجوی هدایت‌کننده شروع می‌شود. سناريوهاي باليني به‌صورت مشترك در يازده گروه دانشجويي اجرا می‌شود. دانشجویان آموزش‌دیده سال بالاتر در نقش تسهیلگر در اين كارگاه حضور دارند كه هرکدام هدايت يك گروه دانشجويي را بر عهده می‌گیرند. در این کارگاه مشابه یک جلسه PBL از دانشجویان خواسته می‌شود تا در مورد سناریوی مطرح‌شده سؤالاتی که به ذهنشان می‌رسد را بنویسند و در ادامه دو ساعت فرصت دارند که با کمک هدایت‌کننده جلسه و با استفاده از كتاب‌هايي كه در اختيارشان قرار دارد، پاسخ سؤالات خود را پیدا کنند و در جلسه بعدازظهر جمع‌بندی نموده و پاسخ سؤالات را ارائه کنند. این کارگاه برای دانشجویان جدیدالورود یک‌بار در اولین‌ترم علوم پایه برگزار می‌شود.