حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
معرفی و اهمیت:
آموزش موضوعات روانشناسی در برنامه درسی دوره پزشكی عمومی پيش بينی شده است تا دانشجويان بتوانند در کنار آموزش های تخصصی و حرفه ی خود، زمینه لازم برای رشد شخصیت و آموزش مهارت­ها در حوزه های مختلف برای آنها فراهم گردد. در این راستا هم زمان و همگام با بحث تم­ های طولی ادغام یافته در قالب بازنگری برنامه پزشکی 1390 در دانشگاه علوم پزشکی تهران، رشد فردی به عنوان یکی از تم­ های طولی ادغام یافته در نظر گرفته شده است كه مركز مشاوره دانشجويی به عنوان متولی اين تم طولی مشخص شده است. در حال حاضر موضوعات مختلف آموزشی از قبيل مديريت استرس، مديريت روابط عاطفی، برنامه­ ريزی مطالعه اثربخش، خود آگاهی و كمال گرايی، افسردگی و راهكارهای مقاله با آن در نيمسال های مختلف آموزشی به دانشجويان ارائه می ­شود. در هر جلسه به تناسب موضوعات مورد بحث، تكاليف كلاسی به صورت فردی يا گروهی توسط فراگيران انجام می ­شود.
با توجه به آنکه وجود موانع شخصی، فرهنگی و اجتماعی همچون سوء نگرش در دریافت خدمات روانشناختی و عدم تاکید کافی بر ضرورت پرورش مهارتهای رشد فردی در کنار رشد علمی و حرفه ای، احتمال جدی گرفتن این تم طولی را در دانشجویان  کاهش می دهد که باعث کندی روند رسیدن به اهداف می شود. بنابر این لازم است که همه واحدهای مختلف دانشگاه در تمام طول دوره پزشکی در جهت اصلاح نگرش و توجه به اهمیت مهارت های رشد فردی همکاری نمایند. تم طولی رشد فردی به نحو ادغام یافته در فازهای علوم پایه، مبانی طب بالینی (مطب)، کارآموزی و کارورزی آموزش داده شده و ارزیابی می­ گردد.

هدف کلی:
پیشگیری از اختلالات روانشناختی و رشد و پرورش مهارت های هیجانی-اجتماعی هدف اصلی دوره رشد فردی می باشد. در این راستا دانش آموخته دانشگاه باید اهمیت رشد فردی را بداند و پس از شناخت واقع بینانه و همه جانبه خود، با به کار بستن مهارتهای آموخته شده در مسیری هموارتر به سمت هدفهای خود در زمینه های مختلف گام برداشته و رضایت بیشتری از زندگی خود داشته باشند.

همکاری:
دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی آماده همکاری با اعضای محترم هیات علمی گروه های مختلف علوم پایه و بالینی برای اجرای ادغام یافته و مشترک برنامه های آموزشی این تم طولی است. در صورت تمایل به اجرا و کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل نمایید.  
02188973670 داخلی 2 و 5 واحد مهارت های طبابت