حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
​مدیر دفترتوسعه آموزش دانشکده پزشکی
دکتر علیرضا سیما
فوق تخصص گوارش و کبد، عضو هیأت علمی گروه آموزشی داخلی، بیمارستان شریعتی
ایمیل: simaalireza@gmail.com
 ایمیل: a-sima@tums.ac.ir 
شماره تماس: 02188973670