بیانیه رسالت دانشکده پزشکی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برنامه آموزش پزشكی عمومی دانشگاه علوم پزشكی تهران برنامه ای است مبتنی بر پيامد .هدف اين برنامه تربيت پزشكی است كه ضمن پايبندی به اصول اخلاق پزشكی و رفتار حرفه ای و دارا بودن اعتماد به نفس، زيربناي علمی و توانايی های لازم برای ايفای نقش به عنوان پزشك سطح اول خدمات در نظام سلامت را به طور مستقل دارا باشد. مبنای تدوين توانمندی های لازم، نيازهای جامعه، رسالت ويژه دانشگاه در ابعاد آموزشی، پژوهشی و خدماتی در نظام سلامت كشور و نیز دستاوردهای نوین حوزه پزشکی و جوانب فراملی سلامت می باشد.