اعضا و همکاران

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
ترکيب اعضا:
يك نفر از اعضای هيات علمی به پيشنهاد نهادهای متولی و دفتر توسعه آموزش و با تاييد رئيس دانشكده پزشكی به  عنوان مسوول هر یک از تم های طولی
یک نفر از اعضای هیات علمی دفتر توسعه آموزش
يک نفر از دانشجويان به پيشنهاد کميته مشاوران دانشجويی و تاييد معاون آموزش پزشکی عمومی دانشکده به عنوان عضو کميته (بدون حق رای)     
يك نفر از كارشناسان دفتر توسعه آموزش (بدون حق رأی)


اعضای کمیته (به ترتيب حروف  الفبا):
 سرکار خانم دكتر فریبا اصغری (مسوول تم ­طولی تعهد حرفه‌ای و اخلاق و حقوق پزشکی)
جناب آقای دکتر باستان حق (مسوول تم ­طولی مهارت های بالینی)
جناب آقای دکتر سیروس جعفری (مسوول تم­ طولی مهارت های ارتباطی)
سرکار خانم دکتر محبوبه خباز مافی نژاد (مسئول واحد مهارت های طبابت)
سركار خانم دكتر آزيتا خيلتاش (مسوول تم ­طولي ارتقاي سلامت و پيشگيری)
جناب آقای دکتر اکبر سلطانی (مسوول تم ­طولی استدلال، تفکر و حل مساله)
جناب آقای دكتر فرشاد علامه (مدير دفتر توسعه آموزش)
جناب آقای دکتر مجتبی صداقت (مسوول تم ­طولی نظام سلامت و نقش پزشك در آن)
سركار خانم دكتر بیتا عظیمی (مسوول تم­ طولی رشد فردی)