استدلال،تصمیم گیری و حل مساله

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
معرفی و اهمیت:
يكي از تم­ های طولی ادغام يافته در قالب بازنگری برنامه پزشكی 90 در دانشگاه علوم پزشكی تهران، تم طولی استدلال، تصميم­ گيری و حل مساله است. گروه پزشكي مبتنی بر شواهد و تفكر نقاد به عنوان متولی آموزش و ارزيابی تم طولی استدلال، تصميم گيری و حل مساله مشخص شده است. برنامه ­های مختلفی در كل دوره پزشكی عمومی در اين تم طولی در حال برنامه ­ريزی و اجرا می باشد. این تم طولی به نحو ادغام‌یافته در فازهای علوم پایه، مطب، کارآموزی و کارورزی آموزش داده شده و ارزیابی می‌گردد. همچنین جهت تقویت و حفظ توانمندی‌های کسب شده لازم است موانع اداری و محیطی که به عنوان آموزش پنهان موجب توقف ایجاد یا پسرفت در روند ایجاد توانمندی های پروفشنال می­شود، کشف و اصلاح شوند. در تمام طول دوره پزشکی تمامی کادر آموزشی درمانی و اداری دانشکده و حتی دانشگاه در تقویت مهارت‌های تفکر انتقادی سهیم هستند لذا توجه و خودآگاهی تمام اعضاء خانواده بزرگ دانشکده به این امر ضروری است. همچنین در مورد تقویت مهارت‌های استدلال بالینی و پزشکی مبتنی بر شواهد، همه کادر آموزشی و درمانی دانشکده دخیل هستند. آموزش این اصول محدود به کلاس‌ها و جلسات آموزشی این تم طولی نیست و در کل دوره آموزش پزشکی باید لحاظ گردد.   

هدف کلی:
دانش‌آموخته دانشگاه بايد در رویارویی با یک مسأله، قادر به شناسایی مشکل و ابعاد آن باشد، توانایی جمع آوری و ارزیابی اطلاعات مرتبط را از بهترین منابع در دسترس داشته باشد، راه حل های مختلف را شناسایی و ارزیابی نماید، قادر به برآورد احتمال پیامدهای هر یک باشد و سرانجام مناسب‌ترین گزینه را با توجه به شرایط عدم قطعیت در هنگام تصمیم‌گیری انتخاب کند. او باید بتواند جهت اخذ تصمیم نهایی، این توانمندی را با اطلاعات خود در حوزه‌های دیگر مانند اولویت‌ها و ارزش‌های مورد قبول خدمت‌گیرندگان و جامعه و همچنین هزینه- اثربخشی راه حل‌های ممکن، ادغام کند.

همکاری:
دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی آماده همکاری با اعضای محترم هیات علمی گروه های مختلف علوم پایه و بالینی برای اجرای ادغام یافته و مشترک برنامه های آموزشی این تم طولی است. در صورت تمایل به اجرا و کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل نمایید.  
02188973670 داخلی 2 و 5 واحد مهارت های طبابت