جلسات بحث ادغام یافته (تدریس مشترک)

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
چرا جلسات بحث ادغام یافته (تدریس مشترک)؟
یکی دیگر از راه‌های مؤثر تقویت ادغام عمودی و افقی در برنامه دانشجویان پزشکی، حضور مشترک مدرسان در کلاس‌های درس است. در این نوع روش تدریس که به تدریس تیمی، تدریس مشترک و تدریس اشتراکی نیز شناخته می‌شود، هم‌زمان دو نفر یا بیشتر از دو نفر از اعضای هیات علمی برای تدریس موضوع واحدی در کلاس درس حاضر می‌شوند.

اهداف برنامه
تقویت ارتباط بین اعضای هیات علمی
کاهش همپوشانی‌ها و افزایش ارتباط بین مباحث
درک کاربرد مطالب علوم پایه در بالین
ارتقای کیفیت آموزش

 نحوه اجرا
در دانشکده پزشکی در جلسات بحث موردی، یادگیری مبتنی بر تیم، بازگشت به علوم پایه و تدریس بیوشیمی از تدریس مشترک استفاده می‌شود.

همکاری
اعضای محترم هیات علمی و سایر علاقه‌مندان به همکاری در برنامه مذکور می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل نمایند.   02188973670 داخلی 3 و 7 واحد یاددهی- یادگیری