جلسه کمیته کارورزی دوره پزشکی عمومی

جلسه کمیته کارورزی دوره پزشکی عمومی

16 4 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

کمیته کارورزی با هماهنگی دفتر توسعه آموزش دانشکده در سال جاری دو بار تشکیل جلسه داده است. در این جلسات که جمعی از مسوولین کارورزی بخش ها و بیمارستان های آموزشی حضور داشتند، در خصوص خرید و فروش کشیک کارورزان به عنوان یکی از مشکلات مطرح شده از سوی مسوولین و بسیاری از کارورزان بحث و تبادل نظر انجام شد.
در اولین جلسه مورخ  8/3/97 که در سالن شورای دانشکده پزشکی تشکیل شد، این موضوع مطرح شد که خرید و فروش کشیک توسط برخی از کارورزان در بیمارستان های تابعه دانشگاه یک موضوع غیر اخلاقی است که باید جوانب مختلف آن بررسی شود. در این راستا اعضای حاضر در جلسه متفق القول بودند که لازم است سازو کار مشخص برای این موضوع در دانشکده در نظر گرفته شود. اعضای حاضر در جلسه بر لزوم شکل گیری نهاد مشخص در دانشکده به منظور پیگیری شکایاتی از این دست بر اساس آیین نامه مشخص تاکید داشتند.
 در این جلسه بر ضرورت معرفی کارورزان و کارآموزان از سوی معاونت آموزشی دانشکده به گروه ها و بخش های آموزشی با عکس و مشخصات کامل و نیز در صورت امکان استفاده از سامانه سیپاد بدین منظور، اشاره شد. همچنین با توجه به استریت بودن اکثر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، در خصوص امکان پیگیری موضوع به تعویق انداختن امکان شرکت در آزمون دستیاری به مدت شش ماه پس ازفراغت از تحصیل بحث و بررسی شد و آقای دکتر عکاظی تاکید داشتند که این موضوع از سوی وزارت بهداشت در حال پیگیری است و ما امیدواریم که این امر به سرانجام مناسب برسد تا شاهد کاهش میزان خرید و فروش کشیک در بین کارورزان باشیم.
بدین منظور مقرر گردید پیش نویس آیین نامه کشیک کارورزان با همکاری دفتر توسعه آموزش و دو نفر از مسوولین محترم کارورزی، جناب آقای دکتر شرافتی و سرکار خانم دکتر کریم پور تهیه و در جلسات آتی کمیته مطرح گردد.
 
دومین  جلسه کمیته کارورزی روز دوشنبه 11/4/1397 در پژوهشکده گوارش بیمارستان دکتر شریعتی تشکیل شد. در این جلسه پیش نویس آیین نامه کشیک کارورزان مورد توافق اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.
در این آیین نامه بر ضرورت پیگیری حضور کارورزان در ساعات کشیک، از سوی مسوول کارورزی بخش تاکید شده است. همچنین کمیته ای در دانشکده  بر تخلفات صورت گرفته در این خصوص نظارت خواهد کرد. در متن این آیین نامه  بر تشکیل بانک اطلاعاتی زیر نظر کمیته رسیدگی به تخلفات کشیک های کارورزی در دانشکده پزشکی تاکید شده است.
در این جلسه مقرر گردید در هر ماه یک نفر از اعضای کمیته کارورزی بدون هماهنگی قبلی در یکی از بیمارستان های دانشگاه – بیمارستانی غیر از بیمارستان محل خدمت- حضور یافته و حضور کارورزان را در ساعت موظفی کشیک به اطلاع معاونت آموزشی دانشکده برساند.
                                                       
منبع: دکتر صالح/ دفتر توسعه آموزش
 

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0