جلسه کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی

جلسه کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی

14 8 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

جلسه کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی در تاریخ 6 آبان ماه 1397 ساعت 12:30 الی 14:30 با حضور رییس دانشکده و اعضای کمیته درتالار شورای دانشکده تشکیل شد. در این جلسه برنامه ریزی های اولیه درخصوص بازدید تیم دبیرخانه شورای پزشکی عمومی از دانشکده پزشکی به همراه نمایندگان WFME،  صورت گرفت و مقرر شد تا از طریق معاونت آموزشی دانشگاه، هماهنگی های لازم با دبیرخانه شورای پزشکی عمومی انجام شود.
در ادامه در خصوص تامین نیروی انسانی و منابع مالی جهت برگزاری کارگاه های توانمند سازی اساتید دفتر توسعه  بحث و تبادل نظر شد و سپس موضوع سیاست گذاری از سوی کمیته ارزیابی دانشجو جهت پیگیری مشکلات مرتبط با آزمون های برگزار شده و لزوم پیگیری دانشکده و اطمینان از کیفیت برگزاری آزمون ها مطرح گردید. در پایان جلسه اعضا به بحث در خصوص حضور و غیاب فراگیران در کلاس های درس و فواید و چالش های آن پرداختند و نتایج نظرخواهی از دانشجویان و اساتید در این خصوص ارائه گردید.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0