جلسه کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی برگزار شد.

جلسه کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی برگزار شد.

7 11 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جلسه کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی در تاریخ 30 دی ماه 1397 ساعت 12:30 الی 14:30 با حضور اعضای کمیته در تالار شورای دانشکده تشکیل شد. در این جلسه در خصوص نحوه اطلاع رسانی اخبار و نتایج و مصوبات جلسات دانشکده  به بدنه گروه ها و بخش های آموزشی و بیمارستان ها بحث و بررسی شد. جناب آقای دکتر سیما مدیر دفتر توسعه چالش جدا بودن دانشکده از بدنه هیات علمی در بخش ها و گروه ها و بیمارستان ها را عنوان کردند و از اعضای حاضر در جلسه خواستند تا نظرات و راهکارهایشان را در این خصوص عنوان کنند. در ادامه درباره تصمیم گیری در خصوص برنامه بازدید تیم ارزیابی وزارت بهداشت بحث و بررسی انجام گرفت. سپس جناب آقای دکتر حسن زاده خود ارزیابی دانشکده در حیطه ارزیابی دانشجو را ارائه دادند و اعضای حاضر در جلسه نظرات خود را در مورد نحوه ارائه و مطالب بیان شده عنوان کردند.
 
 

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0