کمیته اجرایی بازنگری دوره پزشکی عمومی

کمیته اجرایی بازنگری دوره پزشکی عمومی

12 12 1396

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
​جلسه کمیته اجرایی بازنگری دوره پزشکی عمومی روز یکشنبه مورخ 15 بهمن ماه در تالار شورای دانشکده برگزار شد.
در این جلسه در خصوص تقویت آموزش سرپایی در فاز بالینی(کارآموزی/کارورزی)، نیاز به تغییر ساختار درمانگاه های جنرال در بیمارستان های آموزشی ، استفاده از مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر برای تربیت دانشجویان پزشکی به عنوان پزشکان پاسخگو در آینده بحث و تبادل نظر شد. در نهایت با توجه به اهمیت آموزش دانشجویان پزشکی در فیلد و مراکز خارج بیمارستانی، مقرر گردید استدلال های مشخص برای لزوم آموزش دانشجویان در مراکز بهداشتی درمانی از نظر علمی بررسی شده و کار گروهی زیر نظر دفتر توسعه آموزش، برای بررسی این مهم  تشکیل و پس از بازدید از مراکز مذکور و دیدن تجربه سایر دانشگاه ها، هدف از انجام کار و استراتژی پیشبرد  این کار را مشخص نمایند. جهت دریافت فایل کامل جلسه اینجا کلیک نمایید.
منبع: دکتر صالح/ دفتر توسعه آموزش

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0