جلسه کمیته اجرایی بازنگری دوره پزشکی عمومی

جلسه کمیته اجرایی بازنگری دوره پزشکی عمومی

15 5 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن


جلسه کمیته اجرایی بازنگری دوره پزشکی عمومی روز یکشنبه مورخ 14 مرداد ماه در تالار شورای دانشکده برگزار شد.
در این جلسه کارگروه بازنگری واحد درسی سمیولوژی گزارشی از تغییرات این دوره طرح کردند. مقرر گردید فراگیران مطب 2 در واحد سمیولوژی، معاینات بالینی نرمال را در مرکز مهارت های بالینی با نظارت اساتید مربوط فراگیرند و تحت نظارت اساتید مربوطه شرح حال گیری و سایر مهارت های طبابت را در قالب برنامه پرسپتوشیپ و در بیمارستان های آموزشی تمرین نمایند. در ادامه مقرر شد معاونت آموزشی و دفتر توسعه با هماهنگی با کارگروه مربوطه تغییراتی در برنامه ریزی دوره مطب لحاظ کنند که این برنامه قابل اجرا در ترم های آتی باشد.
منبع: دکتر صالح/ دفتر توسعه آموزش
 

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0