کمیته اجرایی بازنگری دوره پزشکی عمومی

کمیته اجرایی بازنگری دوره پزشکی عمومی

16 4 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

جلسه کمیته اجرایی بازنگری دوره پزشکی عمومی روز یکشنبه مورخ 10 تیر ماه در تالار شورای دانشکده برگزار شد.
دستور کار: بحث پیرامون خود ارزیابی دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی بر اساس استانداردهای ملی دوره پزشکی عمومی
در این جلسه رییس کمیته ارزشیابی و مدیر دفتر ارزشیابی به عنوان مسوول پیشبرد این مهم در دانشکده، در خصوص تعیین کارگروه ها در هر یک از حیطه ها و روند انجام کار، توضیحاتی ارائه دادند.
در نهایت با توجه به انجام خود ارزشیابی بر اساس WFME در دانشکده پزشکی تهران در سال های اخیر، مقرر گردید با توجه به این مهم که استانداردهای ملی با رویکرد WFME مغایر نیست و رویکرد کلی و کلان و غیر مقایسه ای است تا پایان تیرماه  مراحل کار به ترتیب ذیل در هر حیطه توسط هر کارگروه انجام شود.
1- تطبیق استانداردهای ملی با گزارش خود ارزیابی بر اساس استانداردهای WFME
2- گردآوری اطلاعات جدید در هریک از حیطه ها حسب نیاز
3- تشکیل جلسه بعد از انجام مراحل فوق و یکپارچه سازی اطلاعات
4- ارائه گزارش خود ارزیابی بر اساس استانداردهای ملی به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
                                            
 منبع: دکتر صالح/ دفتر توسعه آموزش 

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0