برگزاری برنامه آموزشی اصول کرامت جسد و آشنایی با سالن تشریح برای دانشجویان پزشکی جدیدالورود 97

برگزاری برنامه آموزشی اصول کرامت جسد و آشنایی با سالن تشریح برای دانشجویان پزشکی جدیدالورود 97

3 7 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن


جلسه اصول رفتار حرفه ای در کرامت جسد روز چهارشنبه مورخ 2 مهر ماه ساعت 13 تا 16:30 در تالار ابن سینا دانشکده برای دانشجویان پزشکی جدیدالورود برگزار شد. این جلسه آموزشی با حضور دکتر مهرپور، دکتر مهران نیا، دکتر اصغری، دکتر عباسی، دکتر حسن زاده، و دکتر مافی نژاد برگزار شد.
در این جلسه در ابتدا در خصوص ضرورت پرداختن به این موضوع برای دانشجویان پزشکی جدیدالورود 97 مطالبی ارائه شد. در ادامه بعد از نمایش فیلم این یک جسد نیست، اساتید گروه آناتومی و گروه اخلاق پزشکی در خصوص رفتارهای حرفه ای مورد انتظار از دانشجویان پزشکی در سالن تشریح نکاتی را اشاره نمودند. در انتهای جلسه تعدادی از دانشجویان تجربه و درک خود را از جلسه مطرح نمودند. این برنامه با مدیریت دفتر توسعه آموزش و با همت گروه آناتومی در راستای برنامه تم طولی تعهد حرفه ای برگزار شد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0