کارگاه "چگونه پروفشنالیسم را در فراگیران ارتقاء دهیم؟" مورخ 1 آذر ماه برگزار شد

کارگاه "چگونه پروفشنالیسم را در فراگیران ارتقاء دهیم؟" مورخ 1 آذر ماه برگزار شد

3 9 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
به همت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، کارگاه "چگونه پروفشنالیسم را در فراگیران ارتقاء دهیم؟" برای اعضای هیات علمی در تالار شورا دانشکده پزشکی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، كارگاه "چگونه پروفشنالیسم را در فراگیران ارتقاء دهیم؟"، در ادامه برگزاری برنامه‌های توانمندسازی اعضای هیات علمی بالینی در زمینه مجموعه کارگاه های مهارت­های طبابت، در روز پنج شنبه مورخ 1 آذر ماه ساعت 8 تا 12 در تالار شورا دانشکده پزشکی برگزار گرديد.
هدف از برگزاری اين كارگاه آشنایی اعضای هیات علمی به ویژه مسئولین کارآموزی، کارورزی و دستیاری گروه های بالینی با روش های آموزش و ارتقاء تعهد حرفه ای در فراگیران بود. به علاوه این کارگاه با مشارکت اعضای هیات علمی بالینی و با اولویت حضور اعضای هیات علمی گروه­های داخلی و اطفال برگزار شد. شیوه برگزاری کارگاه در قالب بحث و کارگروهی انجام شد.
توضیح اینکه شرکت در این کارگاه دارای امتیاز فرهنگی بود. ​مدرسان این کارگاه جناب آقایان دکتر نوربالا، دکتر میرزازاده و دکتر نجاتی صفا و سرکار خانم دکتر اصغری بودند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0