كارگاه هاي توانمند سازي اعضاي هيات علمي علوم پايه دانشكده پزشكي روز دوشنبه و چهارشنبه، 10 و 12 تيرماه 92 با مديريت دفتر توسعه آموزش دانشكده پزشكي برگزار گرديد.

كارگاه هاي توانمند سازي اعضاي هيات علمي علوم پايه دانشكده پزشكي روز دوشنبه و چهارشنبه، 10 و 12 تيرماه 92 با مديريت دفتر توسعه آموزش دانشكده پزشكي برگزار گرديد.

12 4 1392

بسمه تعالی   كارگاه هاي توانمند سازي اعضاي هيات علمي علوم پايه دانشكده پزشكي روز دوشنبه و چهارشنبه، 10 و 12 تيرماه 92 با مديريت  دفتر توسعه آموزش دانشكده پزشكي  به شرح زير برگزار گرديد.                 عنوان كارگاه چگونه در کلاس درسمان به آموزش مهارت های ارتباطی کمک کنیم؟ چگونه يك سخنراني موثر ارائه دهيم؟ چگونه كلاس درس را به صورت TBL اداره كنيم؟ چه اصولی را رعایت کنیم تا فراگیران مان بیشترین یادگیری را داشته باشند؟ آشنايي با مفاهيم، مصادیق و روش هاي تقويت تعهد حرفه ای پزشکی  

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0