کارگاه "مفهوم تعهد حرفه ای" مورخ 15 آذر ماه برگزار شد

کارگاه "مفهوم تعهد حرفه ای" مورخ 15 آذر ماه برگزار شد

17 9 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
به همت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، کارگاه "مفهوم تعهد حرفه ای" برای اعضای هیات علمی در تالار شورا دانشکده پزشکی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، كارگاه "مفهوم تعهد حرفه ای"، در ادامه برگزاری برنامه‌های توانمندسازی اعضای هیات علمی بالینی در زمینه مجموعه کارگاه های مهارت­های طبابت، در روز پنج شنبه مورخ 15 آذر ماه ساعت 8 تا 12 در تالار شورا دانشکده پزشکی برگزار گرديد.
هدف از برگزاری اين كارگاه آشنایی اعضای هیات علمی به ویژه مسئولین کارآموزی، کارورزی و دستیاری گروه های بالینی با مفاهیم و صادیق تعهد حرفه ای در بالین بود. شیوه برگزاری کارگاه در قالب بحث و تحلیل سناریوها انجام شد.
توضیح اینکه شرکت در این کارگاه دارای امتیاز فرهنگی بود. مدرسان این کارگاه سرکار خانم دکتر اصغری و جناب آقایان دکتر جعفریان، دکتر سیما بودند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0