برگزاری كارگاه آموزشی "چگونه مهارت ارائه خبر بد به بیمار را به فراگیران آموزش دهیم؟" در بیمارستان شریعتی

برگزاری كارگاه آموزشی "چگونه مهارت ارائه خبر بد به بیمار را به فراگیران آموزش دهیم؟" در بیمارستان شریعتی

5 8 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
                                                                                                
کارگاه آموزشی از مجموعه برنامه­ های توانمندسازی واحد مهارت های طبابت با عنوان "چگونه مهارت ارایه خبر بد به بیمار را آموزش دهیم؟" با همکاری مشترک دفتر توسعه آموزش بیمارستان شریعتی و دانشکده پزشکی روز پنجشنبه مورخ ۳ آبان از ساعت 10 تا 12 در سالن تلاش معاونت آموزشی بیمارستان شریعتی برگزار شد. در این کارگاه در خصوص ضرورت و اصول ارائه خبر بد به بیمار و خانواده وی مطالبی ارائه شد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0