كارگاه "مفهوم تعهد حرفه ای" مورخ 24 آبان برگزار شد

كارگاه "مفهوم تعهد حرفه ای" مورخ 24 آبان برگزار شد

26 8 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
به همت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، کارگاه مفهوم تعهد حرفه ای برای اعضای هیات علمی در تالار قریب برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، كارگاه مفهوم تعهد حرفه ای، در ادامه برگزاری برنامه‌های توانمندسازی اعضای هیات علمی بالینی در زمینه مجموعه کارگاه های مهارت­های طبابت، در روز پنج شنبه مورخ 24 آبان ماه ساعت 8 تا 12 در تالار قریب برگزار گرديد.
هدف از برگزاری اين كارگاه آشنایی اعضای هیات علمی به ویژه مسئولین کارآموزی، کارورزی و دستیاری گروه های بالینی با مفهوم تعهد حرفه ای بود.به علاوه این کارگاه با مشارکت اعضای هیات علمی بالینی با اولویت حضور اعضای هیات علمی گروه­های داخلی و اطفال برگزار شد. شیوه برگزاری کارگاه در قالب بحث موردی و با استفاده از ارائه مصادیق عملی از تجارب اعضای هیات علمی انجام شد.
توضیح اینکه شرکت در این کارگاه دارای امتیاز فرهنگی بود. به علاوه وجه تمایز این کارگاه توانمندسازی، برگزاری آن در تالار قریب دانشکده پزشکی بود که به منظور معرفی این کلاس به اعضای هیات علمی برای برگزاری جلسات یادگیری فعال انجام شد.
​مدرسان این کارگاه جناب آقایان دکتر امینی و دکتر سیما و سرکار خانم ها دکتر اصغری و دکتر علیپور بودند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0