کارگاه های "چگونه نحوه برقراری ارتباط موثر با بیمار عصبانی را آموزش دهیم؟" و "چگونه نحوه ارائه خبر بد به بیمار را آموزش دهیم؟" مورخ 22 آذر ماه برگزار شد

کارگاه های "چگونه نحوه برقراری ارتباط موثر با بیمار عصبانی را آموزش دهیم؟" و "چگونه نحوه ارائه خبر بد به بیمار را آموزش دهیم؟" مورخ 22 آذر ماه برگزار شد

24 9 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
به همت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، کارگاه های "چگونه نحوه برقراری ارتباط موثر با بیمار عصبانی را آموزش دهیم؟" و "چگونه نحوه ارائه خبر بد به بیمار را آموزش دهیم؟" برای اعضای هیات علمی در تالار قریب دانشکده پزشکی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، کارگاه های "چگونه نحوه برقراری ارتباط موثر با بیمار اعصبانی را آموزش دهیم؟" و "چگونه نحوه ارائه خبر بد به بیمار را آموزش دهیم؟"، در ادامه برگزاری برنامه‌های توانمندسازی اعضای هیات علمی بالینی در زمینه مجموعه کارگاه های مهارت­های طبابت، در روز پنج شنبه مورخ 22 آذر ماه ساعت 8 تا 12 در تالار قریب دانشکده پزشکی برگزار گرديد.
هدف از برگزاری اين كارگاه آشنایی اعضای هیات علمی به ویژه مسئولین کارآموزی، کارورزی و دستیاری گروه های بالینی با روش های آموزش و ارتقاء مهارت های ارتباطی در شرایط خاص بود. شیوه برگزاری کارگاه در قالب بحث، نقد فیلم و ایفای نقش انجام شد.
توضیح اینکه شرکت در این کارگاه دارای امتیاز فرهنگی بود. ​مدرسان این کارگاه جناب آقای دکتر علامه و خانم دکتر خواجوی بودند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0