کارگاه "چگونه پروفشنالیسم را در فراگیران ارتقاء دهیم؟" مورخ 22 آذر ماه برگزار شد

کارگاه "چگونه پروفشنالیسم را در فراگیران ارتقاء دهیم؟" مورخ 22 آذر ماه برگزار شد

24 9 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
به همت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، کارگاه های "چگونه پروفشنالیسم را در فراگیران ارتقاء دهیم؟" برای اعضای هیات علمی در سالن شورا دانشکده پزشکی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، کارگاه "چگونه پروفشنالیسم را در فراگیران ارتقاء دهیم؟"، در ادامه برگزاری برنامه‌های توانمندسازی اعضای هیات علمی بالینی در زمینه مجموعه کارگاه های مهارت­های طبابت، در روز پنج شنبه مورخ 22 آذر ماه ساعت 8 تا 12 در سالن شورا دانشکده پزشکی برگزار گرديد.
هدف از برگزاری اين كارگاه آشنایی اعضای هیات علمی به ویژه مسئولین کارآموزی، کارورزی و دستیاری گروه های بالینی با روش های آموزش و ارتقاء پروفشنالیسم در فراگیران بود. شیوه برگزاری کارگاه در قالب سناریو و بحث انجام شد.
توضیح اینکه شرکت در این کارگاه دارای امتیاز فرهنگی بود. ​مدرسان این کارگاه جناب آقایان دکتر جلیلی، دکتر میرزازاده، دکتر شرافتی و خانم دکتر اصغری بودند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0