بازدید پروفسور نورد کوئیست ( متخصص فضاهای آموزشی فعال ) استاد دانشکده پزشکی کارولینسکای سوئد از دانشکده پزشکی علوم پزشکی تهران

بازدید پروفسور نورد کوئیست ( متخصص فضاهای آموزشی فعال ) استاد دانشکده پزشکی کارولینسکای سوئد از دانشکده پزشکی علوم پزشکی تهران

15 2 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن


​روز شنبه مورخ 15 اردیبهشت 1397 از ساعت 10:30 تا 13:30 جناب آقای پروفسور نورد کوئیست، آقای دکتر جهانشیر مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، دکتر سیما مدیر محترم دفتر توسعه آموزش دانشکده، دکتر صالح معاون محترم دفتر توسعه آموزش ، دکتر علیزاده مدیر واحد یاددهی-یادگیری دفتر توسعه از فضاهای کلاسهای دانشکده پزشکی بازدید نمودند. در حین این بازدید نقطه نظرات و پیشنهادات ایشان برای بهبود فضای فیزیکی مطرح شد. پس از این بازدید نشستی با حضور جناب آقای دکتر نفیسی رئیس محترم دانشکده پزشکی ، جناب آقای دکتر میرزازاده مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت بهداشت، دکتر عکاظی معاون محترم آموزش دانشکده ، دکتر عمیدی معاون محترم مالی ادرای و سرکار خانم دکتر ستار زاده معاون محترم هیات علمی و جمعی از اعضای هیات علمی و مسئولان بلوکهای علوم پایه تشکیل شد. در این جلسه پس از ارائه کوتاهی در مورد تجارب دانشگاه های مختلف توسط پروفسور نورد کوئیست ، پرسش و پاسخ در مورد دغدغه های اعضای جلسه در مورد فضای فیزیکی دانشکده پزشکی انجام شد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0