نشست هماهنگی کلاس درس وارونه میکروبشناسی

نشست هماهنگی کلاس درس وارونه میکروبشناسی

9 2 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن


نشست هم اندیشی پیرامون برگزاری کلاس درس وارونه میکروبشناسی روز شنبه مورخ 8 اردیبهشت ماه 1397 از ساعت 14:30 تا 16 در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه سرکار خانم دکتر حلیمی از گروه میکروبشناسی و سرکار خانم دکتر علیزاده حضور داشتند. بحث و تبادل نظر پیرامون نحوه ی برگزاری جلسه و مرور ست اسلایدها انجام شد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0