کارگاه "چگونه از پزشکی مبتنی بر شواهد در طبابت استفاده کنیم؟" مورخ 20 دی ماه برگزار شد

کارگاه "چگونه از پزشکی مبتنی بر شواهد در طبابت استفاده کنیم؟" مورخ 20 دی ماه برگزار شد

22 10 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
به همت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، کارگاه "چگونه از پزشکی مبتنی بر شواهد در طبابت استفاده کنیم؟" برای اعضای هیات علمی در سالن شورا دانشکده پزشکی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، کارگاه " چگونه پزشکی مبتنی بر شواهد در طبابت استفاده کنیم؟"، در ادامه برگزاری برنامه‌های توانمندسازی اعضای هیات علمی در زمینه مجموعه کارگاه های مهارت­های طبابت، در روز پنج شنبه مورخ 20 دی ماه ساعت 8 تا 12 در سالن شورا دانشکده پزشکی برگزار گرديد.
هدف از برگزاری اين كارگاه آشنایی اعضای هیات علمی به ویژه مسئولین کارآموزی، کارورزی و دستیاری گروه های بالینی با روش های استفاده از شواهد معتبر در طبابت بود. شیوه برگزاری کارگاه در قالب انجام کارگروهی و بحث انجام شد.
توضیح اینکه شرکت در این کارگاه دارای امتیاز توانمندسازی بود. ​مدرسان این کارگاه جناب آقایان دکتر سلطانی و دکتر سروری بودند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0