دومين نشست شبكه آموزش دانشكده پزشكي در سال 92 در روز سه شنبه 11/4/92 برگزار شد

دومين نشست شبكه آموزش دانشكده پزشكي در سال 92 در روز سه شنبه 11/4/92 برگزار شد

12 4 1392

  دومين نشست شبكه آموزش دانشكده پزشكي در سال 92 در روز سه شنبه 11/4/92 برگزار شد.   دومين نشست شبكه آموزش دانشكده پزشكي در سال 92 در روز سه شنبه 11/4/92 با حضور اعضا شبكه آموزش دانشكده در تالار شوراي معاونت آموزشي دانشگاه برگزار شد. اساتيد حضور يافته در اين جلسه به ترتيب حروف الفبا به شرح زير مي­باشد: جناب آقاي دكتر اميني از گروه روانپزشكي، سركار خانم دكتر بختياري از گروه فارماكولوژي، جناب آقاي دكتر برقعي از گروه گوش و حلق و بيني، سركار خانم دكتر پاسالار از گروه بيوشيمي، سركار خانم دكتر پاس بخش از گروه آناتومي، جناب آقاي دكتر حسين خان از گروه بيهوشي، جناب آقاي دكتر رياحي از گروه فيزيك پزشكي، سركار خانم دكتر ستوده از گروه پاتولوژي، جناب آقاي دكتر سهراب­پور از گروه داخلي، سركار خانم دكتر شيرازي از گروه زنان و زايمان، جناب آقاي دكتر عيني از گروه ميکروب شناسی، جناب آقاي دكتر فاتحي از گروه بيماری های مغز و اعصاب، سركار خانم دكتر فرد اصفهاني از گروه پزشكي هسته­اي، جناب آقاي دكتر فرهان از گروه راديوتراپي، سركار خانم دكتر فقيهي از گروه فيزيولوژي، جناب آقاي دكتر فلاحي از گروه كودكان، سركار خانم دكتر قندي از گروه پوست، جناب آقاي دكتر كامراني از گروه ارتوپدي، جناب آقاي دكتر گوران از گروه اورولوژي، سركار خانم دكتر مسيبي از گروه كودكان، جناب آقاي دكتر مقيمي از گروه چشم­پزشكي. همچنين در اين جلسه جناب آقاي دكتر ميرزازاده و خانم دكتر امامي ازدفتر توسعه آموزش دانشکده حضور داشتند. در اين جلسه ابتدا لزوم برگزاري ژورنال كلاب­هاي آموزش پزشكي، به عنوان روش ديگري در جهت اعتلا آموزش، مطرح شد و سپس در خصوص هدف برگزاري ژورنال كلاب، نحوه برگزاري، انتخاب موضوعات، دسترسي به مقالات معتبر، نحوه اطلاع رساني و راهكارهاي علاقه­مند كردن افراد براي شركت در جلسات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد اساسنامه­اي در خصوص شيوه برگزاري ژورنال كلاب­ها تهيه شود. همچنين موضوع ارتقاي منزلت آموزش در دانشگاه در اين جلسه مطرح شد و اعضا در خصوص راهكارهاي تحقق اين امر پيشنهاداتي از جمله اهميت بخشيدن به موضوع فعاليت­هاي آموزشي و كيفيت ندريس در شرايط جذب هيئت علمي، توجه به مقوله آموزش در روند ارتقای مرتبه علمی اعضای هيأت علمی، تاکيد روی موضوع ارزشيابی عملکرد آموزشی اعضای هيأت علمی، اقدامات نمادين برای شناسانده شدن عمومی افراد مبرز در زمينه آموزش، و ارتقای سطح آگاهی اعضای هيأت علمی در زمينه آموزش پزشکی از طريق اقداماتی نظير تهيه و توزيع خبرنامه های آموزش پزشکی مي باشد ارائه كردند. در نهايت مقرر شد کارگروهيی در اين زمينه در درون شبکه تشکيل و به بررسی وضعيت فعلی دانشکده و ارايه راهکارهای پيشنهادی بپردازد. مقرر شد در جلسه بعدی شبکه که نشست پاييزی خواهد بود در خصوص طرح های توسعه ای اعضای شبکه و نيز پيگيری مصوبات قبلی شبکه بحث و گفت و گو صورت گيرد.      

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0