دومين نشست اعضاي شبكه آموزش دانشكده پزشكي در سال 92 روز سه‌شنبه مورخ 11/4/92 برگزار مي‌شود

دومين نشست اعضاي شبكه آموزش دانشكده پزشكي در سال 92 روز سه‌شنبه مورخ 11/4/92 برگزار مي‌شود

4 4 1392

دومين نشست اعضاي شبكه آموزش دانشكده پزشكي در سال 92 روز سه‌شنبه مورخ 11/4/92 از ساعت 7:30 الي 9:30 در سازمان مركزي دانشگاه برگزار خواهد شد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0