برگزاری دومین روز از دوره گذار از پیش بالین به بالین برای دانشجویان ورودی 93

برگزاری دومین روز از دوره گذار از پیش بالین به بالین برای دانشجویان ورودی 93

12 12 1396

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دومین روز از دوره "گذار از پیش بالین به بالین" با هدف آشناسازی دانشجویان ورودی 93 با محیط بالین پزشکی روز سه شنبه مورخ 26 دی ماه ساعت 15 تا 17 توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد.
در این دوره بعد از شرح اصول مراقبت از خود و بیمار در محیط بالین، بحث اصول تفکر بالینی در مواجهه با بیمار در دوران کارآموزی ارائه شد. این برنامه با حضور جناب آقای دکتر عمادی، جناب آقای دکتر سهراب پور و دکتر مافی نژاد برگزار شد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0