جلسه كميته برنامه ريزي روز سه شنبه مورخ 29/5/92 از ساعت 12 تا 14:30در تالار شوراي دانشكده پزشكي تشكيل شد.

جلسه كميته برنامه ريزي روز سه شنبه مورخ 29/5/92 از ساعت 12 تا 14:30در تالار شوراي دانشكده پزشكي تشكيل شد.

2 6 1392

در اين جلسه برنامه درسي دوره كارورزي ارائه شد و اعضاي كميته نقطه نظرات خود را در مورد بند‌هاي مختلف برنامه ارائه دادند. مقرر گرديد تا پس از اعمال نظرات مطرح شده در اين خصوص، برنامه بازنگري دوره كارورزي، در جلسه آينده كميته جهت تصويب مطرح گردد. همچنين در مورد نحوه ارايه واحدهاي ورودي‌هاي 92 بحث شد و نظام ارزيابي مهارت‌هاي طبابت 1 در دوره علوم پايه توسط آقاي دكتر ميرزازاده ارايه شد و مقرر گرديد تا در جلسه آتي به شكل جزئي‌تر بررسي و توسط اعضاي كميته مصوب گردد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0