جلسه گردهمایی مسوولین آموزشی دانشکده و دانشگاه با جمعی از کارورزان

جلسه گردهمایی مسوولین آموزشی دانشکده و دانشگاه با جمعی از کارورزان

21 9 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
در این جلسه که  در تاریخ  1397/9/18 ساعت 11 الی 13 در حضور معاون آموزشی دانشگاه، رییس دانشکده پزشکی، سایر مسوولین آموزشی دانشکده و بیمارستان ها، معاونین درمان بیمارستان دکتر شریعتی و امام خمینی، و نیز جمعی از کارورزان و نمایندگان دانشجو در تالار شورای دانشکده تشکیل شد، کارورزان به بحث و بررسی پیرامون مسایل و مشکلات این فاز آموزشی پرداختند.
اهم موارد مطرح شده در این جلسه عبارت بودند از:
  1. موضوعات هویتی – قانونی – مقررات
  2. چالش های رفاهی
  3. نحوه برخورد با انترن ها در بیمارستان های تابعه
  4. مشکلات مربوط به آموزش کارورزان(اعم از دانش، نگرش و مهارت)
  5. گسترش مرکز مهارت های بالینی و ارائه آموزش اولیه ساختارمند به دانشجویان در این مراکز
  6. تماس مداوم دانشکده پزشکی با کارآموزان و کارورزان برای شنیدن نظرات آنها
  7. تعریف قدم های کوچک در جهت پیشرفت در ملاحظات آموزشی بخش ها و گروه ها و نظارت بر عملکرد آنها
  8. فعال کردن معاونین آموزشی بیمارستان ها در جهت کمک به مدیریت آموزشی هرچه بهتر کارورزان
  9. فعال کردن کمیته کارورزی در دانشکده و پیگیری امور مربوط به کارورزان
مقرر گردید تا راهکارهایی برای حل مسایل مطرح شده در این جلسه از سوی دانشکده پزشکی و معاونت آموزشی دانشگاه در نظر گرفته و پیگیری های لازم در این خصوص انجام گیرد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0