جلسه بررسی پروتکل ارزشیابی دوره/بخش های بالینی دوره پزشکی عمومی و نظرخواهی در خصوص فرم ارزشیابی مربوط

جلسه بررسی پروتکل ارزشیابی دوره/بخش های بالینی دوره پزشکی عمومی و نظرخواهی در خصوص فرم ارزشیابی مربوط

1 2 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

​جلسه بررسی پروتکل ارزشیابی دوره/بخش های بالینی دوره پزشکی عمومی روز چهارشنبه مورخ 97/1/29 از ساعت 10:30 الی 12:30 در تالار شورای دانشکده برگزار شد. در این جلسه که جمعی از مسئولین کارآموزی/کارورزی بخش های مختلف بالینی و مسئولین و دست اندرکاران ارزشیابی در دانشکده حضور داشتند، ضمن بررسی پروتکل مربوطه، فرم های ارزشیابی دوره/بخش از سوی دفتر توسعه آموزش ارائه شد و حاضرین در جلسه نظرات خود را در مورد آیتم های مطرح شده در آن بیان کردند. امید است که با استفاده از این فرم ها و انجام  ارزشیابی، گام های موثری برای ارتقا کیفیت آموزش در بخش های بالینی برداشته شود.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0