جلسه مشترك گروه جراحي،ارولوژي،ارتوپدي درباره بازنگري برنامه آموزشي جديد دوره كار آموزي در تاريخ 20/6/92 برگزار شد

جلسه مشترك گروه جراحي،ارولوژي،ارتوپدي درباره بازنگري برنامه آموزشي جديد دوره كار آموزي در تاريخ 20/6/92 برگزار شد

1 7 1392

جلسه مشترك گروه جراحي،ارولوژي،ارتوپدي درباره بازنگري برنامه آموزشي جديد دوره كار آموزي در تاريخ 20/6/92 با حضور آقايان دكتر ارشدي،دكتر مهرپور،دكتر احمدي آملي و مدير دفتر توسعه آقاي دكتر ميرزازاده و كارشناس دفتر توسعه خانم دكتر صيامي برگزار شد. كليات برنامه جديد مورد بحث قرار گرفت و راههاي همكاري سه گروه به شور گذاشته شد. گروه ارولوژي و ارتوپدي جهت شروع برنامه جديد اعلام آمادگي نموده و قرار شد رابطين به دفتر توسعه معرفي شوند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0