جلسه مديران دفاتر توسعه بيمارستان‌ها روز چهارشنبه 19/4/1392 ساعت 7:30- 9:30 در دفتر توسعه آموزش برگزار شد

جلسه مديران دفاتر توسعه بيمارستان‌ها روز چهارشنبه 19/4/1392 ساعت 7:30- 9:30 در دفتر توسعه آموزش برگزار شد

19 4 1392

جلسه مديران دفاتر توسعه بيمارستان‌ها روز چهارشنبه 19/4/1392 ساعت 7:30- 9:30 در دفتر توسعه آموزش برگزار شد.  در اين جلسه مديران دفاتر توسعه بيمارستان­هاي امام خميني و شريعتي حضور داشتند. در اين جلسه توضيحاتي در خصوص تقویم كارگاه­هاي توانمند سازي اعضا هيئت علمي در سال 92 عنوان شد و مقرر شد مديران دفاتر توسعه بيمارستان­ها از بين اعضا هيئت علمي علاقه­مند به موضوع ارزشيابي پيشرفته افرادي را براي شركت در اين كارگاه معرفي كنند. همچنين براي ارزشيابي يك متولي مشخص شود و بعد از آن بيمارستان با تعامل با دانشكده راه اندازي نظام ارزشيابي را در برنامه خود قرار دهند. پس از آن نهايي كردن موضوعات ژورنال كلاب­هاي آموزش پزشكي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد موضوعات عمومي و مورد نياز اكثريت اساتيد انتخاب شده و موضوعات به صورت ساده، خلاصه و كاربردي ارائه شوند.      

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0