جلسه ماهانه هماهنگي مديران دفاتر توسعه بيمارستان‌ها در روز چهارشنبه مورخ 19/4/92 برگزار مي‌شود

جلسه ماهانه هماهنگي مديران دفاتر توسعه بيمارستان‌ها در روز چهارشنبه مورخ 19/4/92 برگزار مي‌شود

17 4 1392

  جلسه ماهانه هماهنگي مديران دفاتر توسعه بيمارستان‌ها در روز چهارشنبه مورخ 19/4/92 از ساعت 7:30 الي 9 در دفتر توسعه آموزش دانشكده برگزار خواهد شد.    

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0