جلسه بازنگري دوره كارآموزي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 17/4/92 در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار مي‌شود

جلسه بازنگري دوره كارآموزي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 17/4/92 در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار مي‌شود

16 4 1392

سومين جلسه بازنگري دوره كارآموزي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 17/4/92 در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار مي‌شود.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0