جلسه بازنگري برنامه آموزشي كارآموزي گروه جراحي در تاريخ 10/6/92 در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد

جلسه بازنگري برنامه آموزشي كارآموزي گروه جراحي در تاريخ 10/6/92 در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد

13 6 1392

جلسه بازنگري برنامه آموزشي كارآموزي گروه جراحي در تاريخ 10/6/92 با حضور رابطين بازنگري بيمارستانها ( آقاي دكتر مير شريفي،آقاي دكتر احمدي آملي،آقاي دكتر كاوياني،آقاي دكتر علي بخش،آقاي دكتر نصيري،آقاي دكتر يزدان خواه،آقاي دكتر نوپرست،آقاي دكتر طايفه و خانم دكتر الياسي نيا) و كارشناس دفتر توسعه ( خانم دكتر صيامي) در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد. نتايج كارگروه توانمندي ها مورد بحث قرار گرفت. آقاي دكتر كاوياني شرح مختصري از نحوه اجراي آموزش مهارتهاي ارتباطي و اخلاق در گروه جراحي بيان كردند. بر تسريع روند بازنگري تاكيد شد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0