کارگاه جایگاه علوم پایه در حرفه پزشکی

کارگاه جایگاه علوم پایه در حرفه پزشکی

2 2 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

كارگاه جايگاه علوم پايه در حرفه پزشكي، در ادامه برگزاري برنامه‌هاي دوره گذر از دبيرستان به دانشگاه، در روز پنجشنبه مورخ 30 فروردین ماه 1397 براي دانشجويان ورودی 96 دانشكده پزشكي در مركز مهارت‌هاي باليني دانشكده پزشكي برگزار گرديد. هدف از برگزاري اين كارگاه نشان دادن اهميت و كاربرد مباحث علوم پايه در رشته پزشكي براي دانشجويان علوم پايه است. اين كارگاه به صورت مبتني بر مساله و با استفاده از سه سناريوي باليني به صورت مشترك در ده گروه دانشجويي اجرا گرديد. سناريوها شامل نماي باليني مشكلات سيستم گوارش، غدد و ایمنی با سوالات مربوط به علوم پايه بود. 9 دانشجوي آموزش ديده سال بالاتر در نقش تسهيل‌گر در اين كارگاه حضور داشتند كه هر كدام هدايت يك يا دو گروه دانشجويي را برعهده گرفتند. افراد همكار در برگزاري كارگاه شامل: سرکار خانم دکتر خواجوی (عضو هيات علمي گروه داخلي)، جناب آقاي دكتر سیما (مدير دفتر توسعه آموزش دانشگاه)، خانم دکتر مريم عليزاده (مسئول برنامه)، خانم شیما علی آبادی و دانشجويان پزشكي
مریم تاجیک، سید بهنام جزایری، علیرضا رضایی، زینب شیرزاد، معصومه عظیمی، سید محمد فروزان نیا، صابر قرگزلو، مهدیس مروتی و علی میرشاه ولد بودند

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0