جلسه توجیهی دانشجویان برای ایفای نقش تسهیلگری در کارگاه جایگاه علوم پایه

جلسه توجیهی دانشجویان برای ایفای نقش تسهیلگری در کارگاه جایگاه علوم پایه

24 7 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن


​جلسه توجیهی دانشجویان دومین دوره دانشجو به عنوان مدرس روز شنبه مورخ 21 مهر ماه 1397 از ساعت 16:30 الی 18 در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه خانم دکتر خواجوی راد، خانم دکتر علیزاده و گروهی از دانشجویان دوره دانشجو به عنوان مدرس حضور داشتند. موضوع بحث آمادگی دانشجویان برای حضور در کارگاه علوم پایه به عنوان تسهیلگر بود.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0