برگزاری جلسه تم طولی تعهد حرفه ای در تاریخ 13 اسفند ماه

برگزاری جلسه تم طولی تعهد حرفه ای در تاریخ 13 اسفند ماه

14 12 1396

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن


در طی جلسه داخلی روز یکشنبه مورخ 13 اسفند ماه ساعت 10 الي 12، هم اندیشی پیرامون نحوه برگزاری و برنامه ریزی جهت آموزش و ارزیابی برنامه تم طولی تعهد حرفه ای در بالین انجام گرفت.
در این جلسه در ابتدا در خصوص نحوه توانمندسازی اعضای هیات علمی بالینی در زمینه آموزش و ارزیابی تعهد حرفه ای مطالبی مطرح شد. سپس با توجه به شرایط موجود پیشنهاد گردید که آموزش تعهد حرفه ای به صورت ادغام یافته و در کنار آموزش مهارت های ارتباطی در دوره کارآموزی ارائه گردد. به این منظور مقرر شد در جلسه آتی نشستی با حضور مدیر محترم گروه مهارت های ارتباطی و مسئول محترم تم طولی تعهد حرفه ای در دفتر توسعه آموزش در این خصوص برگزار شود. همچنین در طی جلسه در خصوص تهیه مجموعه کلیپ های آموزشی با توجه محتواهای مورد نظر بحث و تبادل نظر توسط اعضا جلسه صورت گرفت. در انتهای جلسه مقرر شد در خصوص نحوه ارزیابی رفتار حرفه ای در دروس عملی علوم پایه تعاملات لازم با گروه های آموزشی ذی ربط توسط دفتر توسعه آموزش صورت پذیرد.
این جلسه با حضور دکتر سیما مدیر دفتر توسعه آموزش، دکتر اصغری مسئول تم طولی تعهد حرفه ای، و  دکتر  مافی نژاد مسئول مهارت های طبابت در سالن شورا دفتر توسعه آموزش برگزار شد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0