اولين نشست هم انديشي پيرامون راهكارهاي ارتقاي كيفيت يادگيري مبتني بر تيم

اولين نشست هم انديشي پيرامون راهكارهاي ارتقاي كيفيت يادگيري مبتني بر تيم

15 10 1392

به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي، اولين نشست هم انديشي پيرامون راهكارهاي ارتقاي كيفيت يادگيري مبتني بر تيم در دانشكده پزشكي روز دوشنبه مورخ 16 ديماه 1392 از ساعت 13 تا 15 در محل سالن شوراي معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار مي شود.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0