اولین جلسه بازگشت به علوم پایه در بالین به همت اعضای هیات علمی گروه داخلی و علوم پایه و با همکاری دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد

اولین جلسه بازگشت به علوم پایه در بالین به همت اعضای هیات علمی گروه داخلی و علوم پایه و با همکاری دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد

12 3 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن


اولین جلسه بازگشت به علوم پایه در بالین در روز پنجشنبه مورخ 10 خردادماه از ساعت 7:30 تا 9:30 در تالار شهید بیمارستان امام خمینی برگزار شد. این جلسه با همکاری، مشارکت و حضور اعضای هیات علمی علوم پایه شامل سرکار خانم ها دکتر نبوی زاده، دکتر امامقلی پور، دکتر رجایی و جناب آقای دکتر حسن زاده و اعضای هیات علمی بالینی شامل دکتر نصیری توسی، دکتر خواجوی، دکتر علامه و دکتر میراولیایی  و مدیر واحد یاددهی- یادگیری دفتر توسعه دکتر علیزاده برگزار شد. مدل اجرای جلسه به صورت تحلیل مورد و آموزش استدلال بالینی به دانشجویان و تفسیر علایم با استفاده از مطالب علوم پایه بود که با مدیریت جناب آقای دکتر نصیری طوسی عضو هیات علمی گروه داخلی و با مشارکت اساتید علوم پایه در ارائه موضوعات انجام شد. لازم به ذکر است که جلسه هماهنگی برای این نشست روز چهارشنبه مورخ 9 خردادماه از ساعت 13 تا 14 در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار گردید.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0