اطلاعيه اطلاعيه

اطلاعيه اطلاعيه

16 4 1392

در راستاي ارتقاء فعاليت هاي آموزشي، "كارگروه فعاليت هاي رسانه اي- هنري" در نظر دارد آرشيو ي از فيلم هاي آموزش پزشكي تهيه نمايد. از كليه اساتيد گرامي و دانشجويان عزيز خواهشمند است در صورت تهيه و يا دسترسي فيلم هاي آموزش پزشكي با محوريت آموزش مهارت هاي پزشكي (معاينه فيزيكي، شرح حال گيري، تكنيك هاي پزشكي و ...) و موضوعات اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي در حيطه هايي از قبيل تعهد حرفه اي، اخلاق، مهارت هاي ارتباطي و ... (با حفظ حقوق معنوي) با شماره تلفن 88973670 دفتر توسعه آموزش پزشكي دانشكده پزشكي تماس حاصل نماييد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0