ثبت نام کارگاه توانمندسازی "چگونه برقراری ارتباط در شرایط با محدودیت زمانی را آموزش دهیم؟" مورخ 8 آذر ماه ساعت 8 تا 12

ثبت نام کارگاه توانمندسازی "چگونه برقراری ارتباط در شرایط با محدودیت زمانی را آموزش دهیم؟" مورخ 8 آذر ماه ساعت 8 تا 12

3 9 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

به همت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، کارگاه های "چگونه برقراری ارتباط در شرایط با محدودیت زمانی را آموزش دهیم؟" و "چگونه با بیماری که با زبان دیگری صحبت می کند ارتباط موثر برقرار کنیم؟"  در تالار شورا دانشکده پزشکی برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، این کارگاه در راستای آشنایی با آموزش مهارت های ارتباطی در شرایط خاص برگزار خواهد شد.
گفتنی است این کارگاه دارای امتیاز فرهنگی می باشد و مسئولین کارآموزی، کارورزی، دستیاری گروه های داخلی و اطفال در اولویت ثبت نامی هستند.
علاقه مندان جهت ثبت نام باید به صورت الکترونیکی با مراجعه به بخش ثبت نام کارگاه های توانمندسازی  و یا تماس با شماره 88973670 داخلی 8 نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. مهلت ثبت نام تا 7 آذرماه است.
این کارگاه روز پنج شنبه مورخ 8 آذر ماه از ساعت 8 تا 12 در تالار شورا دانشکده پزشکی برگزار خواهد شد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0