کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی

کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی

11 7 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

​جلسه کمیته اجرایی دوره پزشکی عمومی در تاریخ 8 مهرماه 1397 ساعت 12:30 الی 14:30 با حضور رییس دانشکده و اعضای کمیته و اعضای کارگروه خود ارزیابی دانشکده پزشکی بر اساس استاندارد های ملی، درتالار شورای دانشکده تشکیل شد. در این جلسه گزارش برگزاری جلسات بازگشت به علوم پایه برای دانشجویان فاز بالین در گروه آموزشی داخلی با همکاری اساتید علوم پایه ارائه شد و در خصوص فواید و چالش های اجرایی برگزاری این جلسات بحث و بررسی شد.
در ادامه گزارش پیشرفت انجام فرایند خود ارزیابی دانشکده بر اساس استانداردهای ملی ارائه گردید و مقرر گردید که این گزارش در اسرع وقت تکمیل و برای وزارت متبوع ارسال گردد.
 


نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0