کمیته اجرایی بازنگری دوره پزشکی عمومی

کمیته اجرایی بازنگری دوره پزشکی عمومی

6 3 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جلسه کمیته اجرایی روز یکشنبه مورخ 30 اردیبهشت ماه  از ساعت 12:30 الی 14:30 برگزار شد.
در ابتدای جلسه مدیر دفتر توسعه در خصوص ایجاد انگیزه در اساتید تم های طولی برای ادامه همکاری در تدریس تم های طولی طرح موضوع کردند.
جناب آقای دکتر نفیسی در این خصوص فرمودند گروه مهارت های ارتباطی و اخلاق با توجه به داشتن واحد درسی و گروه آموزشی مشکل کمتری دارند. بنابراین بهتراست یک آسیب شناسی جدی در خصوص تم های طولی و خصوصا گسترش آن در بالین انجام شود و گزارش آن در کمیته اجرایی و برنامه ریزی به بحث گذاشته شود.
در ادامه جلسه سرکار خانم دکتر مهرپویا مسئول کمیته مجازی سازی در خصوص شرح وظایف و ترکیب این کمیته ها و اهداف و برنامه های این کمیته توضیحاتی ارائه دادند. در این جلسه انگیزه اعضای هیأت علمی برای مجازی سازی محتوای درسی مربوط به خود و برنامه ریزی دانشکده برای مجازی سازی به بحث گذاشته شد و پیشنهادات و راهکارهای عملی از سوی اعضای حاضر در جلسه ارائه گردید.
 

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0