#
 • آدرس پستی :

  تهران، ميدان وحدت اسلامي، خيابان وحدت اسلامي، بيمارستان رازي
 • شماره تماس :

  02188026906
 • شماره پیامک :

  300064053
 • پست الکترونیکی :

  Info_rinm@tums.ac.ir