گروه پوست بیمارستان رازی به همت اساتید گرانقدر و دستیاران پر تلاش خود موفق به کسب رتبه های دوم و سوم در امتحانات بورد تخصصی شهریور ماه سال 85 در رشته بیماریهای پوست گردید.

گروه پوست بیمارستان رازی به همت اساتید گرانقدر و دستیاران پر تلاش خود موفق به کسب رتبه های دوم و سوم در امتحانات بورد تخصصی شهریور ماه سال 85 در رشته بیماریهای پوست گردید.

30 6 1385

گروه پوست بیمارستان رازی به همت اساتید گرانقدر و دستیاران پر تلاش خود موفق به کسب رتبه های دوم ( خانم دکتر مریم یوسفی ) و سوم ( خانم دکتر نرگس قندی ) در امتحانات بورد تخصصی شهریور ماه سال 85 در رشته بیماریهای پوست گردید.


منبع:گروه پوست دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0