جلسه معارفه دستياران جديدالورود با مسئولين اجرايي و آموزشي بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي

30 شهریور 1390

جلسه معارفه دستياران جديدالورود با مسئولين اجرايي و آموزشي بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي

برگزاری آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پوست در بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی

27 شهریور 1390

برگزاری آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پوست در بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی

برگزاري آزمون آسكي دستياران پره بورد پوست در بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي

9 مرداد 1390

برگزاري آزمون آسكي دستياران پره بورد پوست در بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي

برنامه کشیک و آنکال هیات علمی گروه پوست بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی در تیرماه 1390

4 تیر 1390

برنامه کشیک و آنکال هیات علمی گروه پوست بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی در تیرماه 1390

برنامه دستیاران پوست بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی در تیرماه 1390

4 تیر 1390

برنامه دستیاران پوست بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی در تیرماه 1390

برگزاري كارگاه آموزشي تزريق ژل در بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي

23 خرداد 1390

برگزاري كارگاه آموزشي تزريق ژل در بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي

انتصاب دكتر مريم اخياني بعنوان رييس بخش پوست زنان بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي

31 اردیبهشت 1390

انتصاب دكتر مريم اخياني بعنوان رييس بخش پوست زنان بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي

روز معلم گرامی باد

12 اردیبهشت 1390

روز معلم گرامی باد

انتصاب دكتر صيرفي بعنوان رييس بخش واحد نوردرماني بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي

23 اسفند 1389

انتصاب دكتر صيرفي بعنوان رييس بخش واحد نوردرماني بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي

برگزاری جلسه آشنایی با مقررات مالی و معاملاتی دانشگاه در برگزاری سمینار ها در بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی

26 بهمن 1389

برگزاری جلسه آشنایی با مقررات مالی و معاملاتی دانشگاه در برگزاری سمینار ها در بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی

مراسم تجليل از دكتر هايده غني نژاد استاد گروه پوست دانشگاه علوم پزشكي تهران

27 دی 1389

مراسم تجليل از دكتر هايده غني نژاد استاد گروه پوست دانشگاه علوم پزشكي تهران

من لم یشکرالمخلوق،لم یشکرالخالق

12 دی 1389

من لم یشکرالمخلوق،لم یشکرالخالق

تجليل از دستياران فارغ التحصيل سال 1389گروه پوست در بيمارستان فوف تخصصي پوست رازي

24 مهر 1389

تجليل از دستياران فارغ التحصيل سال 1389گروه پوست در بيمارستان فوف تخصصي پوست رازي

برگزاري امتحان برد شفاهي رشته بيماريهاي پوست در بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي

28 شهریور 1389

برگزاري امتحان برد شفاهي رشته بيماريهاي پوست در بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي

تشکیل جلسه شورای پژوهشی گروه پوست

11 خرداد 1389

تشکیل جلسه شورای پژوهشی گروه پوست

تازه های کهیر در درماتولوژی

5 خرداد 1389

تازه های کهیر در درماتولوژی

برگزاری امتحان معرفی ارتقاء دستیاران گروه پوست

3 خرداد 1389

برگزاری امتحان معرفی ارتقاء دستیاران گروه پوست

احراز رتبه 5 کشوری در جشنواره شهید مطهری توسط دکتر پدرام نورمحمدپور، هیئت علمی بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی

29 اردیبهشت 1389

احراز رتبه 5 کشوری در جشنواره شهید مطهری توسط دکتر پدرام نورمحمدپور، هیئت علمی بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی

برگزاری آزمون دوره تکمیلی تخصصی ( فلوشیپ) رشته درماتوپاتولوژی بیمارستان رازی

30 اردیبهشت 1388

برگزاری آزمون دوره تکمیلی تخصصی ( فلوشیپ) رشته درماتوپاتولوژی بیمارستان رازی

برگزاری آزمون دستیاران گروه پوست

28 اردیبهشت 1388

برگزاری آزمون دستیاران گروه پوست

انتصاب خانم دکتر مریم غیاثی عضو هیات علمی گروه پوست بیمارستان رازی به سمت مسئول کارورزان گروه پوست

13 اردیبهشت 1388

انتصاب خانم دکتر مریم غیاثی عضو هیات علمی گروه پوست بیمارستان رازی به سمت مسئول کارورزان گروه پوست

بازآموزی مدون بیماریهای پوستی ویژه پزشکان عمومی

13 اردیبهشت 1388

بازآموزی مدون بیماریهای پوستی ویژه پزشکان عمومی

ارتقاء یکی از اعضای هیئت علمی گروه پوست بیمارستان رازی از استادیاری به دانشیاری

12 اردیبهشت 1388

ارتقاء یکی از اعضای هیئت علمی گروه پوست بیمارستان رازی از استادیاری به دانشیاری

گروه پوست بیمارستان رازی به همت اساتید گرانقدر و دستیاران پر تلاش خود موفق به کسب رتبه های دوم و سوم در امتحانات بورد تخصصی شهریور ماه سال 85 در رشته بیماریهای پوست گردید.

30 شهریور 1385

گروه پوست بیمارستان رازی به همت اساتید گرانقدر و دستیاران پر تلاش خود موفق به کسب رتبه های دوم و سوم در امتحانات بورد تخصصی شهریور ماه سال 85 در رشته بیماریهای پوست گردید.

سخنرانی خانم دکتر Mary Mealyea متخصص درماتولوژی اطفال از کشور انگلستان

21 شهریور 1385

سخنرانی خانم دکتر Mary Mealyea متخصص درماتولوژی اطفال از کشور انگلستان

تعداد آیتم ها در هر صفحه